Grupla Psikolojik Danışma Nedir?

saasa

Pek fazla bilinmese de rehberlik hizmetlerinin başlangıcı grup rehberliği ile başlamıştır. İlk mesleki bürolar kurulmadan önce George Merril ve Jesse Davis öğrencilerine meslekler ve iş hayatı ile ilgili bilgiler vermiştir. Mesleki bürolar kurulduktan sonra ise ağırlıklı olarak meslek seçimi ve tercih süreçlerine önem verilmiştir.

Ruh hastalıkları tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bunun haricinde eğitim amacı ile, madde bağımlılığı problemi yaşayan kişilerle, obsefif kompulsif bozukluk yaşayan kişilerle ve patolojik düzeyde rahatsızlığı olan kişilerle de yapılır.Kişiler arası ilişkilerin gelişmesinde, bireyin bir gruba dahil olduğunda gösterdiği davranışları incelemede, bireyin davranışsal amaçlarını gerçekleştirmesini sağlamada önemli bir yere sahiptir. Bireysel danışmanlık ilkelerinden de büyük farklılık göstermez. Bireyle psikolojik danışmada ki önemli görülen bütün ilkeler burada da geçerlidir. Günümüzde danışmanlık hizmetleri, grupla yapıldığı sürece daha etkili görülmüş ve daha sık kullanılmaya başlanmıştır.

Bu danışmanın genel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendini anlaması ve potansiyelinin farkında olması.
  2. Bireyin kendini gerçekçi bir biçimde değerlendirebilmesi.
  3. Bireye sosyal alanda ki problemleri çözmede yardım edecek kişiler arası iletişimi geliştirme.
  4. Bireyin bulunduğu grup içerisinde ki üyelerin fikirlerine açık olabilmesine ve  empati duygusunu geliştirmesini sağlayabilme.
  5. Bireyin sorunlar karşısında daha yaratıcı fikirler üretmesini sağlama.
  6. Bireyin çekingenlik, motivasyon gibi problemlerini gidermek.

Grubun Oluşturulması

Kişisel ve kişiler arası ilişkiler sorun yaşadığını düşünen, kendini geliştirmek isteyen, benzer sorunlar yaşamış olan gönüllü bireyler grup danışmanlığından faydalanabilir. Grubun yapısına göre değişkenlik gösterse de genel olarak 5-10 üyeden oluşur. Grup üyeleri uzman tarafından seçilirken üyelerin birbirini tanımıyor olmasına (akraba, arkadaş) özen göstermelidir. Bunun gibi faktörler göz önünde bulundurularak ön görüşme yapılır. Danışma başlamadan önce grup üyeleri ve lider tarafından grup kuralları belirlenir.Üyeler arasında güven problemi yaşanmaması için gizlilik ilkesinin önemi vurgulanır. Grubun açık veya kapalı olması kararlaştırılır yani daha sonradan üye alınıp alınmayacağı belirlenir. Danışma için ortak gün belirlenerek seanslara başlanır. Genel olarak oturumlar 1-1.5 saat sürer. Danışmanlık süreci probleme bağlı olarak genelde 7-8 hafta sürer.

Liderin Rolü

Danışma esnasında üyelerin(danışan) liderden(danışman) beklentileri vardır. Öncelikle liderin danışma yapabilmesi için uzmanlık almış olması ve farklı gruplara katılmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda liderin süpervizyon almış olması gerekir.

Bunların dışında liderin grubun yapısını dinamik tutması gerekir. Kültüre uygun davranması gerekir. Kültür ile alakalı üyelere gerekirse bilgi vermesi gerekir. Üyelerin her birine eşit derecede ilgi göstermesi ve her birine aynı süreyi vermesi gerekir. Üyelere geribildirim verilmesi gerekir. Üyelerin kendilerini yalnız hissetmemesi ve kendilerini gruptan soyutlamaması gerekir burada da liderin rolü oldukça önemlidir. Üyeleri yargılamadan, söylediklerini dikkatle dinleyerek gruba karşı kendilerini kapatmalarını engellemelidir. Üyelerin temasa geçmelerini sağlayacak, onları harekete geçirecek şekilde cesaretlendirmelidir. Süreç içerisinde eşitliği vurgulaması, üyelerin kendini rahat bir biçimde ifade ettiğini görene kadar buna devam etmesi gerekir. Grupta klikleşmelerin önüne geçmesi gerekir. Klikleşme ise grup içerisindeki birkaç üyenin daha yakın iletişim kurması ve diğer üyelerden daha baskın konuma gelmeleridir.

Avantajları

Kişinin kendini geliştirmesine hem bireysel danışmanlık hem de grup danışmanlığı katkı sağlar. Bireysel danışmanlıktan farklı olarak üye sadece danışmandan(lider) değil grup üyelerinden de geri bildirim alır. Üyeler benzer sorun yaşayan diğer üyelerden de görüş aldığı için sorunlara farklı çözüm yolları geliştirir. Sorunun sadece kendisinde olmadığını gördükten sonra kişide özgüvenin gelişmesini sağlar. Bir gruba katılmakta zorlanan, çekingen ve içe kapanık bireylerin kendilerini daha rahat hissetmesini ve bir gruba dahil olurken adaptasyon sürecini hızlandırmasını sağlar. Bireysel danışmanlığa göre daha ekonomik olması da avantajlardan biridir.

Dezavantajları

Bir grubu kontrol etmek kolay gibi görünse de bazı dezavantajları vardır. Gizlilik bunların başında gelen sorunlardan biridir. Kaygı, korku, sosyopati ve psikopati gibi ağır vakalara çözüm bulmak daha zor olduğundan bu konularda çalışmak bir dezavantaj oluşturur. Grup üyelerinin her biri eşit olmayabilir, bazı üyelerin pasif olması da işleri zorlaştırır. Üyeler için ayrılan süre yeterli olmayabilir bazı üyeler daha fazla zaman isteyebilir bu gibi durumlar görüş ayrılıklarına sebep olur. Klikleşmelerin yaşanmaması için liderin buna dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde değerlendirmeler objektif olarak yapılamayabilir.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe