Birey Merkezli Terapi Nedir ?

birey merkezli terapi psikoloji bloğu

Birey Merkezli Terapi

Birey Merkezli Terapi, bireyin kendi kendini iyileştirmesini baz alır. Kişilerin kendi kendilerini iyileştirme potansiyelinin ve kendilerini gerçekleştirmek için güven duygusu geliştirmeleri gerektiği savunulur. Kendi kapasitelerini kendilerinin geliştireceği düşünülür. Problem çözme becerisi geliştirebilirler. Bu konu üzerinde çalışılır. Terapist ve danışan arasında ki ilişki kalite olursa sorunlar daha çabuk çözülür. Danışanın kendisini değiştirme gücüne sahip olduğu ve kendine olan inanç ve güven tekrar kazandırılır.

Birey Merkezli Terapi için 4 dönemden bahsedilir ve şu şekildedir :

  1. Bireyi terapistin yönlendirmemesi gerekir. Geleneksel psikoanalitik yaklaşımdan uzaklaşması gerekir. Terapist ve danışan arasındaki her şeyin açık olması ve güven ortamı oluşturması gerekir. Tanı ve tedavi belirlenmemesi gerekir. Rogers’a göre. Başlangıçta öğüt, öneri , ikna etmek, öğretmek gibi durumların uygulanmaması gerekir. Danışanla danışman arasında problem oluşabilir.
  2. Danışana odaklanıldığı gösterilir. Danışandan hız alan bir yaklaşımdır. Yani danışanın çözüm için ne kadar ilerlemek istediğine göre süreç devam eder. Kişiden kişiye göre hız değişiklik gösterir. Danışanın potansiyeline göre kararlar alınır. Danışanın istediği hızda devam edilmelidir.
  3. Danışanın bir birey olarak ele alınması: Danışanın kendisinin farkında olmasını sağlamak amaçtır. Danışanın deneyimleri baz alınır. Gerçekçi bakış açısıyla değerlendirme yapması gerekir. Bireysel farklılıklara dikkat edilmesi gerekir. Alternatif seçenekleri danışanın üretmesi beklenir.
  4. İnsanların sahip olduğu tecrübeleri nasıl elde ettiği: Kendilerinin ve diğerleri üzerindeki güçlerinin ne olduğu. Bireyin içerisinde bulunduğu çevre, paylaştıkları, tecrübeleri ve değer yargılarına erişmek amaçtır.
rogers

Birey Merkezli Terapi yaklaşımı genelde, eğitim, aile yaşantısı, liderlik, yönetim, sağlık hizmetleri, kültür ve ırk çatışmaları, uluslararası ilişkiler konuları ile ilgilenir.

Birey Merkezli Terapide Özgürlük, tercihler, değer, yaşamın anlamı gibi kavramlar önemlidir. Bireyin değer yargıları ve tutumları ile ilgili bilgi alınmalıdır. Varoluşçu yaklaşım hayatın anlamını bulma konusunda kaygı kavramı ile birlikte gelişme kaydedilir. Hümanist yaklaşım ise hayatın anlamının elde edilirken bu kavramın yaşanmadığını düşünürüz. Potansiyel olarak vardır kaygı ve kullanılmaz. Davranışlar ve kendimizi şekillendirme açısından kaygı duymadığımızı belirtirler. Danışan uygun ortam ve koşullar yani güvenli çevre oluştuğunda yaşanılan sorunları fark eder ve kendisini bulmaya başlar.

Varoluşçular ise kaygı ve endişe durumunda kişiyi yalnız bırakmamak gerektiğini söylerler. Onlara destek olunması gerektiğini savunurlar.

Temel Kavramlar Ve İnsanın Doğası Görüşü

Tutarlı, Koşulsuz Kabul, Empatik Anlayış kavramlarının terapistlerde bulunması gerekir.

Tutarlılık: Danışana yaklaşma biçimini değiştirmemesi gerekir. Daha sonraki süreçte aralarında problem oluşmasına ve terapi sürecine olumsuz etkide bulunabilir.

Koşulsuz Kabul: Düşünce ve davranışların ne olduğuna bakılmaksızın kabul edilmesi gerekir. Kişisel görüşler göz önünde bulundurulmamalıdır.

Empatik Anlayış: Danışanın duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak ve karşıya hissettirmek gerekir. Onu anladığımızı belirtecek tepkiler geliştirmek gerekir.

Bu kavramlar göz önünde bulundurularak süreç ilerlerse çözülmeyecek problem kalmaz. Bireysel Merkezli Terapi sürecinde danışan kendini rahat ve özgür hisseder, yaşadığı sorunları açık bir şekilde ifade eder. Danışanın kendini gerçekleştirme potansiyelinin bitmeyeceğini fark etmesi gerekir. Bu kavram durağan değildir, sürekli gelişir ve değişir. Yaşam boyu süreç devam eder. Öğrenme ve kendini gerçekleştirme potansiyeli ölümle son bulur.

Temelde ki amaç bireyin bağımsızlık ve kendine özgü bir hayat bakış açısı olması ve çevreyle uyum halinde olması gerekmektedir. Bireye odaklanılması esastır. Bireysel Merkezli Terapide problem hakkında konuşulmaz. Kişinin kendi potansiyeli ile bunun üstesinden gelmesi beklenir. Birey merkezli terapi bireyin kendisi ile ilgilenir, sorunlardan çok şu an ki durumla karşılaştırmak ve gelecekteki sorunlarla başa çıkmasını sağlamak amaçtır. Kendi potansiyelini fark etmesi ve potansiyelini kullanmasını sağlamak önemlidir. Zayıf veya güçlü yanlarını fark etmesi önemlidir.

Danışanın hikayesi alınmaz, sorgulayıcı değildir, yönlendirici sorular sorulmaz, danışanın görüş ve planları hakkında yorum yapılmaz. Şimdi ve burada ilkesi ile gelişir terapi süreci gelişir.

Danışanın Yaşantısı

Güveni geliştirilir. Geçmiş deneyimlerinin farkına varması sağlanır. Kendilerini yardıma muhtaç, kendi hayatlarını yönetme konusunda yetersiz hissedebilirler. Bu terapi sayesinde güçlü olduklarını, istediklerinde başarabileceklerini öğrenirler. Kendilerine olan inanç ve ümitleri bu terapi sayesinde oluşur. Kendilerini kabul edip, tanımalarını, güçlü ve zayıf yönlerin fark edilip zayıf olan kısımların güçlendirilmesi amaçlanır. Amaç danışanın kendini tanıması ve bu şekilde problemleri doğal olarak çözmeye başlamasıdır.

Terapist ve Danışan Arasındaki İlişki

Güven ortamının oluşturulması gerekir. Aralarındaki ilişkinin devamı için birbirleri ile açık şekilde görüşmeleri gerekir. Koşulsuz kabul gereklidir danışman tarafından. Danışmanın empatik düzeyde karşı tarafı anlaması beklenir. İkilinin bir yolda yürüdükleri, danışmanın yol arkadaşı olduğunu ve rehber olması gerektiği belirtilir. Terapist her danışanla kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini fark eder. Her iki tarafta birbirlerini geliştirir. Bu sebepten dolayı süreç arkadaşlık ilişkisi gibidir.

Uygulama ve Terapi Teknikleri

Uygulama teknikleri yoktur. Saygı, anlaşılmak, olduğu gibi kabul etmek, duygu ve içerik yansıtması kullandıklarını belirttikleri teknikler olarak gösterilir. Bireyi tanı alması gereken kişi olarak değil, kendisini tanımaya ihtiyacı olan bireyler gibi görürler.

Uygulama Alanları

Alkol Problemi Olan Kişiler

Fobiler (BDT Önerilir)

Psikosomatik Problemler

Kanser hastaları

Kişiler arası ilişkileri zayıf bireyler

Mesleki ve eğitsel danışmanlık

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe